Ga naar hoofdinhoud

’t Regthuis kopen

De Stichting Langedijker Verleden kan ’t Regthuis kopen van de gemeente voor het bedrag van  € 85.000. Dat is nog maar het begin. ’t Regthuis dateert van 1808 en onderzoek van Monumentenwacht heeft aangetoond dat er veel moet worden opgeknapt. Naar schatting voor meer dan twee ton.
De Stichting heeft samenwerking gezocht met Stichting Hart van Oudkarspel en de krachten gebundeld.  Beide Stichtingen gaan zich samen sterk maken voor het behoud van het Regthuis voor Langedijk. Aankoop en verbouwings-kosten zullen door middel van subsidies, giften en fondswerving bekostigd worden.
De komende maanden wordt vol ingezet om de financiële middelen rond te krijgen. Tegelijkertijd wordt start met de voorbereiding van de noodzakelijke en achterstallige onderhoudswerkzaamheden. Als dat gelukt is, dan volgt de verbouwing.

Steun ons en maak een mooi bedrag over op rekeningnummer NL61RABO 0308 2710 68 onder vermelding van Hart van Oudkarspel inzake het Regthuis.

Stichting Langedijker Verleden is ANBI genoteerd (RSIN 816787670)

Of meld u aan om bij de verbouwing te helpen als vakman, gastdame/-heer, adviseur. Bij voorkeur via een e-mail naar

 info@langedijkerverleden.nl

en vermeld daarbij uw kennis, vakmanschap of ervaring, en wat u wilt doen.

Zo kunnen de kosten van de verbouwingskosten beperkt blijven.

Laat zien dat de inwoners van Langedijk tot veel in staat zijn!

Back To Top