2017 is het jaar van de renovatie van ’t Regthuis. Nadat de akte van levering op 19 januari 2017 bij de notaris getekend en afgehandeld was, kon er eindelijk begonnen worden. U kunt het nalezen in: Brief donateurs 2017