capital_De Stichting Langedijker Verleden
opgericht op 20 februari 1987, onderzoekt de geschiedenis van Langedijk. Ze doet dit middels archiefonderzoek en het verzamelen van oude gebruiksvoorwerpen zoals documenten, brieven, foto’s en films.

Ze brengt deze onder de aandacht van het publiek door het jaarlijks opzetten van een nieuwe expositie, het uitbrengen van het blad “De Otterplaat” en het uitsturen van digitale nieuwsbrieven