Ga naar hoofdinhoud

Het Archief

De Stichting Langedijker Verleden beschikt over een archief, dat in drieën verdeeld kan worden:

  • het documentenarchief
  • het beeldarchief
  • de historische materialen

Het documentenarchief
Dit archief bevat een verzameling uiteenlopende documenten, w.o. complete jaargangen van het Langedijker Weekblad.
Het is de bedoeling dat mettertijd een complete inventaris van dit archief via deze site toegankelijk wordt.

Het beeldarchief (foto’s en gecande documenten)
De stichting beschikt over enkele duizenden historische foto’s, w.o. foto’s uit familie-archieven. Ook zijn de foto’s die indertijd door de gemeente zijn verzameld in de collectie opgenomen. Maar ook foto’s van gisteren zijn historie. Daarom verzamelt de stichting ook foto’s van het recente verleden om zodoende voor de toekomst een fraai fotoarchief te kunnen blijven bieden.
Al enige tijd zijn wij druk bezig om alle foto’s te digitaliseren en te archiveren.
Omdat het voor ons als stichting niet doenlijk (en te kostbaar) is om de foto’s op deze website te laten zien, zullen we deze per collectie na te zijn gearchiveerd overbrengen naar het regionaal archief, onder het voorbehoud van daarvoor verkregen toestemming van rechthebbenden. Delen van de “eigen” collecties die geschikt zijn gemaakt voor publicatie zijn/zullen op de site van pBase worden geplaatst. Zie het beeldarchief —>

Historische materialen
Met name in ’t Regthuis is een behoorlijke verzameling historische materialen bijeen gebracht. Niet altijd specifiek voor Langedijk maar wel typerend voor een bepaald tijdperk.
Ook hiervan is het de bedoeling dat t.z.t. een overzicht van materialen op deze site getoond gaat worden.

Back To Top