Ga naar hoofdinhoud

Beeldarchief, Registratie en Beheer:

Karakteristieke houten brug over een gracht naar een woning op een eiland

De Stichting Langedijker Verleden beschikt over een uitgebreid archief, waarin documenten van allerlei aard en oorsprong worden bewaard, met de nadruk op de geschiedenis van Langedijk of een van haar oorspronkelijke dorpen. Ook de geschiedenis over het ontstaan en de vorming van het Geestmerambacht heeft onze belangstelling.

Het beeldarchief (foto’s en gescande documenten)
De stichting beschikt over enkele duizenden historische foto’s, w.o. foto’s uit familie-archieven. Ook zijn de foto’s die indertijd door de gemeente zijn verzameld in de collectie opgenomen. Maar ook foto’s van gisteren zijn historie. Daarom verzamelt de stichting ook foto’s van het recente verleden om zodoende voor de toekomst een fraai fotoarchief te kunnen blijven bieden.
Al enige tijd zijn wij druk bezig om alle foto’s te digitaliseren en te archiveren.
Omdat het voor ons als stichting niet doenlijk (en te kostbaar) is om de foto’s op deze website te laten zien, zullen we deze per collectie na te zijn gearchiveerd overbrengen naar het regionaal archief, onder het voorbehoud van daarvoor verkregen toestemming van rechthebbenden. Delen van de “eigen” collecties die geschikt zijn gemaakt voor publicatie zijn/zullen op de site van pBase worden geplaatst.

Films
De stichting heeft een flink aantal oude films over Langedijk in bezit. Deze worden getoond op donateursavonden en tijdens de dagen, dat de expositie bezocht kan worden. Van de films over Oudkarspel, Zuid- en Noord-Scharwoude kunnen kopieën besteld worden op dvd. De kosten bedragen Eur 15,- (exclusief verzendkosten).
Via ons kunnen oude super-8 films met korting gedigitaliseerd worden bij de firma Vidvd. Dit doen we 2 á 3 keer per jaar als er voldoende banden zijn aangeleverd.

Kleding en voorwerpen
Ook beschikt de Stichting over veel voorwerpen en kleding uit grootmoeders tijd. Deze collecties, hoewel niet direct specifiek voor Langedijk, worden met name gebruikt ter ondersteuning van de jaarlijkse exposities.

De werkgroepen Archiefbeheer:

Foto- en filmarchief:
Dick Zuiderbaan
Franck van Kleef
Henk van Kleef
Piet van Kleef
0226-313722
XXX
XXX
0226-314802
d.j.zuiderbaan@quicknet.nl
f.vankleef@quicknet.nl
ha.vankleef@quicknet.nl
pjm.van.kleef@quicknet.nl
Archivering, registratie en beheer:
Dick Zuiderbaan
Guus en Evert van der Plas
Harm Schiphouwer
0226-313722
0224-551281
xxx
d.j.zuiderbaan@quicknet.nl
evert.vanderplas@hetnet.nl
h.schiphouwer@planet.nl
Kleding:
Tanja Kuiper tanja@ursem.info
Back To Top