De Stichting Langedijker Verleden is opgericht op 20 februari 1987 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 41239871
De Stichting staat in de ANBI-lijst opgenomen met fiscaal nummer: 816787670
Bankrekening: NL39 RABO 0346 6261 37 Rabobank Alkmaar e.o.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

Hans de Graaf (voorzitter)
Dick Zuiderbaan (secretaris)
Tanja Kuiper (penningmeester)
Ida Tauber-de Waard
Piet van Kleef (webmaster)
Frans Tromp
Jaap Plakman
Arie Kaan

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd

Voor informatie: info@langedijkerverleden.nl
Voor vragen over betalingen: tanja@ursem.info

Op- en aanmerkingen over de website: webmaster

geen vast nummer
0226-313722
0226-315422
0226-318039
0226-314802
0226-320319
0226-341047
niet