Ga naar hoofdinhoud

Stichting Langedijker Verleden, hierna ‘stichting’, heeft ten doel het onderzoeken van de geschiedenis van het oorspronkelijke Langedijk. De gemeente is per 1 augustus 1941 gevormd door samenvoeging van de gemeenten Broek op Langedijk, Noord-Scharwoude, Oudkarspel en Zuid-Scharwoude. Ze doet dit middels archiefonderzoek en het verzamelen van oude gebruiksvoorwerpen zoals documenten, brieven, foto’s en films.  Ze brengt deze onder de aandacht van het publiek door het jaarlijks opzetten van een nieuwe expositie, het uitbrengen van het blad “De Otterplaat” en het uitsturen van digitale nieuwsbrieven.

Daartoe worden de noodzakelijke financiële middelen verworven bij donateurs en sponsoren.
Inschrijving als donateur vindt plaats na een desbetreffende aanmelding.Zie hiervoor: donateur-worden

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 41239871.
De Stichting staat in de ANBI-lijst opgenomen met fiscaal nummer: 816787670
Bankrekening: NL39 RABO 0346 6261 37 Rabobank Alkmaar e.o.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

Hans de Graaf (voorzitter)
Dick Zuiderbaan (secretaris)
Henk van Kleef (penningmeester)
Tanja Kuiper (donateursadministratie)
Piet van Kleef (webmaster)
Frans Tromp
Maarten Koning
Arie Kaan
Fokko Bons

 

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd

Voor informatie: info@langedijkerverleden.nl
Voor vragen over betalingen: tanja@ursem.info

Op- en aanmerkingen over de website: webmaster

06 42657846
0226-313722
—————-
0226-318039
0226-314802
0226-320319
—————-
06 25405385
—————-

Back To Top