De Stichting Langedijker Verleden is opgericht op 20 februari 1987 en onderzoekt de geschiedenis van Langedijk. Ze doet dit middels archiefonderzoek en het verzamelen van oude gebruiksvoorwerpen zoals documenten, brieven, foto’s en films.  Ze brengt deze onder de aandacht van het publiek door het jaarlijks opzetten van een nieuwe expositie, het uitbrengen van het blad “De Otterplaat” en het uitsturen van digitale nieuwsbrieven.

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 41239871.
De Stichting staat in de ANBI-lijst opgenomen met fiscaal nummer: 816787670
Bankrekening: NL39 RABO 0346 6261 37 Rabobank Alkmaar e.o.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

Hans de Graaf (voorzitter)
Dick Zuiderbaan (secretaris)
Tanja Kuiper (penningmeester)
Ida Tauber-de Waard
Piet van Kleef (webmaster)
Frans Tromp
Arie Kaan

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd

Voor informatie: info@langedijkerverleden.nl
Voor vragen over betalingen: tanja@ursem.info

Op- en aanmerkingen over de website: webmaster

06 426 578 46
0226-313722
0226-315422
0226-318039
0226-314802
0226-320319
niet

X