Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht organiseert dit najaar drie lezingen.

Het thema is ditmaal “Boerderijen in Noord-Holland noord”.

Meld u vandaag nog aan door een e-mail te sturen naar info@rag-archeologie.nl.
Vermeld daarin a.u.b. uw naam, het aantal personen en welke lezing(en) u wilt bijwonen. Of gebruik het aanmeldingsformulier op onze website www.rag-archeologie.nl.

De drie lezingen zien er als volgt uit:

1. Dinsdagavond 14 november 2017: Mark van Raaij, amateurarcheoloog van werkgroep Oud Limmen, spreekt over historisch boerderij-onderzoek naar langhuizen, protostolpen en latere stolpen.

2. Donderdagavond 30 november 2017: Harold D.E. Bos, kunsthistoricus, gespecialiseerd in wooncultuur en oude interieurs, houdt een lezing over de ontwikkeling van de pronkkamer in boerderijen in West-Friesland.

3. Donderdagavond 14 december 2017: Dieuwertje Duijn, archeoloog en specialist materialen en archeobotanie bij Archeologie West-Friesland, spreekt over bouwhistorisch, dendrochronologisch en archeologisch onderzoek naar oude stolpboerderijen in West-Friesland.

De lezingen worden gehouden in de grote zaal van Het Behouden Huis, Dorpsstraat 850, 1724 NV Oudkarspel.

Iedereen is welkom. Toegang is vrij. Na afloop van de lezingen stelt Stichting RAG een vrijwillige financiële bijdrage op prijs. Consumpties zijn voor eigen rekening.

De zaal is open vanaf 19.30 uur.
– 20.00 – 20.45 uur eerste deel van de lezing,
– 20.45 – 21.00 uur pauze met koffie en thee,
– 21.00 – 21.45 uur tweede deel van de lezing,
– 21.45 – 22.00 gelegenheid tot het stellen van vragen,
– 22.00 afsluiting.

Lees hier meer over de lezingen:
www.rag-archeologie.nl/Agenda/Lezingencyclus. Hier vindt u ook het aanmeldingsformulier.

Vind ons leuk op Facebook:
Facebook