Ga naar hoofdinhoud

Public Relation, Voorlichting en Informatieverwerking:

Luchtfoto van Broek op Langedijk met rechts de Broeker Veiling en geheel rechtsonder de J.D. van Arkelschool. De nieuwe kleuterschool staat er reeds, dus is de foto van ná 1963

Vanzelfsprekend is het ook een taak van onze stichting om jong en oud bekend te maken met de historie van Langedijk en omstreken. Voor oudere mensen is dat niet zo moeilijk, vooral niet als zij afkomstig zijn uit Langedijk. Zij weten vaak nog meer dan wij.

Maar met jonge mensen en kinderen ligt dat anders. Vooral in de grote nieuwbouwwijken wonen duizenden mensen die geen idee hebben van het Langedijk van voor de verkaveling.

De werkgroep Public Relations en Voorlichting, kortweg werkgroep PR genoemd, houdt zich bezig met activiteiten die er op gericht zijn de bewustwording te vergroten van het rijke historische verleden. Het is toch zoveel leuker als je in de wijk “Mayersloot” woont en je weet hoe het er vroeger uitzag rondom de Mayersloot? Of als je weet wie Dr. Manjoero was als je door het Dr. Manjoeroplantsoen fietst?

De werkgroep maakt hiertoe folders, staat twee keer per jaar op de vrijmarkten in Broek op Langedijk en Oudkarspel en organiseert speciale excursies in het Regthuis voor schoolklassen.

De werkgroep Informatieverwerking vergaart zoveel mogelijk kennis over de geschiedenis van Langedijk en omgeving. Dit doet ze door (oudere) Langedijkers te benaderen voor informatie, foto’s, ansichtkaarten en/of films. Ook proberen zij de verhalen te achterhalen van (oudere) Langedijkers en hen er toe te brengen dit mondeling door te geven of op te schrijven.

Heeft u interesse in een van deze werkgroepen en/of wilt u graag als vrijwilliger aan deze activiteiten deelnemen, neem dan even contact op met het secretariaat

De werkgroepen bestaan uit:

Public Relations, Voorlichting en Ledenwerving:

Hans de Graaf
Frans Tromp
Piet van Kleef

06 426 578 46
0226 320319
0226 314802

Informatieverwerking:

Frans Tromp
Piet van Kleef
Siem Groot
Herman Veltum

0226 320319
0226 314802
0226 344115
0226 316215

Back To Top