Ga naar hoofdinhoud

De Stichting is als ANBI geregistreerd (met fiscaal nummer: 816787670).

De Stichting Langedijker Verleden is een zogenaamde ANBI (een algemeen nut beogende instelling). Op grond daarvan kan een geldelijke schenking of de contributie aan de Stichting als “gift” in mindering worden gebracht op de aangifte inkomstenbelasting.
Ter voldoening aan de aan ANBI’s gestelde voorwaarden, publiceren wij hieronder de volgende stukken:

Back To Top